เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 11,600 บาท
2. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 18-28 สิงหาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท
รายละเอียดเว็บไซต์ www.training.nida.ac.th

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปัน&ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์จา …