เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ลักษณะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ลักษณะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ลักษณะที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)
ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …