เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน เห็นชอบเพลงสดุดดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ให้เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปัน&ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์จา …