เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน เห็นชอบเพลงสดุดดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ให้เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบ …