เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้ง จำนวน 3 เรื่อง

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้ง จำนวน 3 เรื่อง

สำนักปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือแจ้ง จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
  1. เรื่องการเร่งรัดดำเนินการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ
  2. เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้นป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  3. เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2563

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปัน&ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์จา …