เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
1.ประเภทวิชาชีพเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ
ลิงค์ประกาศ : https://bit.ly/3h7zgcN
2.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ
ลิงค์ประกาศ : https://bit.ly/3eD10EL
3.ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน
ลิงค์ประกาศ : https://bit.ly/2ZCuI8q

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปัน&ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์จา …