เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ DiGiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชนปี 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ DiGiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชนปี 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ DiGiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชนปี 2 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิก …