เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรม โรงทานปลอดโฟม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

สำนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรม โรงทานปลอดโฟม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

สำนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรม โรงทานปลอดโฟม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 การจัดกิจกรรมโรงทานให้งดใช้โฟมบรรจุอาหาร เปลี่ยนให้มาใช้ผลิตภัณ์หรือวัสดุจากธรรมชาติแทน ตลอดช่วงเข้าพรรษา ปี 2563

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิก …