เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดนำผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2563 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และได้เชิญชวนมายังมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อร่วมอนุโมทนากุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธานั้น ขอเชิญชวนมายังท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมอนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบ องค์กฐินพระราชทานและเป็นการบำรุงศาสนาสืบไป โดยสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยผ่านช่องทาง
ตามรายละเอียดในใบบริจาคจตุปัจจัยที่แนบมาพร้อมนี้

ITRMU CHECK ALSO

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ชมรมพัฒนาบุคลิก …