เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563

กรมบัญชีกลาง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และขอเชิญ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญเพื่อการกุศลครั้งนี้นั้น ขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญเพื่อการกุศลครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถ ร่วมทำบุญผ่านช่องทางตามรายละเอียดแบบร่วมทำบุญที่แนบมาพร้อมนี้

ITRMU CHECK ALSO

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ชมรมพัฒนาบุคลิก …