เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหา กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 เพื่อนำไปทอดถวาย พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 และเชิญผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในการถวายพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกลางดำเนินการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาในการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ โดยสามารถบริจาคจตุปัจจัยผ่านช่องทางตามรายละเอียด ดังนี้
1. บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี 012-0-08783-9
2. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดศรีย่าน เลขที่บัญชี 263-2-09312-0
3.บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 016-3-20610-2
ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังกลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

แจ้งเวียนประกาศ …