เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ ประจำปี 2563

สำนักงบประมาณ กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และขอเชิญผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบุคลากรในสังกัดร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกลางดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญถวายทรัพย์ในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถ ร่วมทำบุญผ่านช่องทางตามรายละเอียดแบบนำส่งเงินร่วมอนุโมทนาบุญที่แนบมาพร้อมนี้

ITRMU CHECK ALSO

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ชมรมพัฒนาบุคลิก …