เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตร ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Biz301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตร ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Biz301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตร อบรมวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Biz301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีค่าลงทะเบียน เป็นนิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า มมส. คนละ 2,500 บาท บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คนละ 3,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …