เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย 2 ด้าน

– ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม จำนวน 5 รางวัล
– ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพ จำนวน 5 รางวัล
2.ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า
รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …