เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการโค้ชสำหรับนักบริหาร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการโค้ชสำหรับนักบริหาร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการโค้ชสำหรับนักบริหาร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอัลมีรอช ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …