เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ในวันที่ 16 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ในวันที่ 16 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ในวันที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ขอนแก่น ลงทะเบียนได้ถึง 18 ธันวาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …