เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / แจ้งกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

แจ้งกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

แจ้งกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …