เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …