เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิบูลสงคราม

การประชุมวิชาการ2563-วิทยาการจัดการวิจัย2021-nims20212563- Conference2021

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

แจ้งเวียนประกาศ …