เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามหลักมาตรฐาน วสท.

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามหลักมาตรฐาน วสท.

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามหลักมาตรฐาน วสท.
ในวันที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ผ่านโปรแกรม Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …