Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมประกวดดาวและเดือน “IT RMU FRESHY BOY&GIRL” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมประกวดดาวและเดือน &# …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัย …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำป …

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 …

อ่านเพิ่มเติม...