เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 14)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธาณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม “

ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานของโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ประชาสัมพันธ์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานของโครง …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 มีนาคม 2563

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ขอเชิญส่งบทควา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์จากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะ และวัสดุอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดหมอกควันและมลพิษในอากาศ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะ แ …

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ พ.ศ. 2563

แจ้งจากสภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เนื่องจาก …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แจ้งจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แจ้งประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่ …

อ่านเพิ่มเติม...