Upcoming Events
Home / Tag Archives: การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

Tag Archives: การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจ …

อ่านเพิ่มเติม...