เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / Tag Archives: รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล

Tag Archives: รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล

อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา และคณะ คว้ารางวัลผลงานวิจัย ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

รางวัลผลงานวิจัย ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มห …

อ่านเพิ่มเติม...