Upcoming Events
Home / Tag Archives: แคทลียา ชาปะวัง

Tag Archives: แคทลียา ชาปะวัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษ …

อ่านเพิ่มเติม...