Upcoming Events
Home / Tag Archives: โครงการพัฒนาบุคลากร

Tag Archives: โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา …

อ่านเพิ่มเติม...