Upcoming Events
Home / Tag Archives: ไหว้ครู

Tag Archives: ไหว้ครู

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ปร …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมเ …

อ่านเพิ่มเติม...