Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับ สาขาวิชาคอม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC2018)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันทน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันท …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการวิชาการสัญจร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาว …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ NCTIM 2018

nctim

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับช …

อ่านเพิ่มเติม...