Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น (page 3)

ข่าวเด่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันทน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันท …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการวิชาการสัญจร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาว …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ NCTIM 2018

nctim

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับช …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์ “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2560

แม่ดีเป็นศรีของชาติ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ “แม่ดีเป็นศรีขอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมกรรมการประจำคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ส่งคณาจารย์และนักศึก …

อ่านเพิ่มเติม...