Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น (page 5)

ข่าวเด่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวความร่วมมื …

อ่านเพิ่มเติม...