Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมเ …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน จังหวัดมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รายละ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบูรณาการ IR2R ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบูรณาการ IR2R ประจำปีงบประ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition

arit

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะของตัวแทนการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐานด้านไอทีระดับสากลในประเทศไทย เ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 25 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับ …

อ่านเพิ่มเติม...