เกี่ยวกับการใช้งาน

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์
คณบดีคณะ IT

ระบบสายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 1 จะต้องดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ในระบบสายตรงคณบดี
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเข้าใช้งาน (Log-in) ได้ตามปกติ
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) และอัพโหลดรูปภาพโปรไฟล์ หรือภาพหน้าปกบน (Timeline) เพื่อยืนยันตัวบุคคล
ขั้นตอนที่ 4 การติดต่อประสานงาน / สอบถามข้อมูล / ร้องทุกข์-ร้องเรียน ถึงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องดำเนินการเป็นรายบุคคลผ่านระบบ โดยหัวข้อเรื่องให้เขียนคำว่า “เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ + เรื่องอะไร…” ดังภาพแสดงด้านล่าง (ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย)


ทั้งนี้ ระบบยังสามารถติดตาม ข้อความ เพิ่มเพื่อน หรือสนทนาผ่านระบบสายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อสอบถาม คุณนิรุตต์ บุญคง อีเมล์ nirutboonkong@gmail.com