• เรียน ผู้บริหาร/คณบดี
    อยากสอบถาม พอดีหนูจะลงเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต พอดีรายวิชาดังกล่าวเต็มหมดแล้ว หนูสามารถลงเพิ่มได้ที่ไหนคะ

    • เนื่องจากรายวิชานี้เป็นของกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 080-4082255 หรือสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์