• นายทดสอบ อุ่นใจ posted an update in the group Group logo of IT RMU PUBLICPublic 2 years, 8 months ago

    สวัสดีทุกท่าน สำหรับการใช้งานสายตรงคณบดี ท่านสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป