เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ชั้นเรียน ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

ชั้นเรียน ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

รายวิชาชั้นเรียนออนไลน์ ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

ชั้นเรียน การพัฒนาแอนิเมชันในงานโฆษณา

รหัสของชั้นเรียน
jkct7mr
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน การเขียนโปรแกรมมิลติมีเดียและแอนิเมชัน

รหัสของชั้นเรียน
l4kt627
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน แอนิเมชันขั้นพื้นฐาน

รหัสของชั้นเรียน
2i4rst2
เข้าห้องเรียน

ชั้นเรียน -

รหัสของชั้นเรียน

เข้าห้องเรียน