Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 รายละเอียดดัง …

อ่านเพิ่มเติม...

แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตยกิจกรรมทางการเมือง

แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตยกิจกรรมทางการเมือง ดังเอกสารแนบท้ายนี …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร …

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าว ไอทีนิวส์ (IT NEWS) ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ไอทีนิวส์ (IT NEWS)” ฉบับที่ 11 ประจำเดือ …

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าว ไอทีนิวส์ (IT NEWS) ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ไอทีนิวส์ (IT NEWS)” ฉบับที่ 10 ประจำเดือ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำป …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan)

จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan) …

อ่านเพิ่มเติม...