Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมในหลักสูตร “Oracle Database 12c Boot Camp for Enterprise Database Developer”

อบรม Oracle

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวน 242 ทุน ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล (จำนวน 242 ทุน) ประจำปี 2561 รายละเอียดประเภททุนดังต่อไปนี้ R …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC2018)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล …

อ่านเพิ่มเติม...