Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว ไอทีนิวส์ (IT NEWS) ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2561

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ไอทีนิวส์ (IT NEWS)” ฉบับที่ 4 ประจำเดือน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงก …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 25 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด …

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าว ไอทีนิวส์ (IT NEWS) ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ไอทีนิวส์ (IT NEWS)” ฉบับที่ 2 ประจำเดือน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครรับเลือกนายกโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมในหลักสูตร “Oracle Database 12c Boot Camp for Enterprise Database Developer”

อบรม Oracle

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม …

อ่านเพิ่มเติม...