Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวน 242 ทุน ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล (จำนวน 242 ทุน) ประจำปี 2561 รายละเอียดประเภททุนดังต่อไปนี้ R …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC2018)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนวิจัย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา ประจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำโรงทานเนื่องในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดทำโรงทาน เนื่องในงานกฐ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันทน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันท …

อ่านเพิ่มเติม...