Upcoming Events
Home / Tag Archives: ชูชาติ แก่นจำปา

Tag Archives: ชูชาติ แก่นจำปา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ …

อ่านเพิ่มเติม...