Upcoming Events
Home / Tag Archives: ตำแหน่งทางวิชาการ

Tag Archives: ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสา …

อ่านเพิ่มเติม...