Upcoming Events
Home / Tag Archives: ปฐมนิเทศนักศึกษา

Tag Archives: ปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึ …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนัก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประ …

อ่านเพิ่มเติม...