Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประชุมสัมมนา

Tag Archives: ประชุมสัมมนา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารอาจารย์แนะแนว โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

ประชุมสัมมนาผู้บริหารอาจารย์แนะแนว โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารอาจารย์แนะแนว โครงการรับนักศ …

อ่านเพิ่มเติม...