Upcoming Events
Home / Tag Archives: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Tag Archives: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำโรงทานเนื่องในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดทำโรงทาน เนื่องในงานกฐ …

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ ถ่ายทอดโครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่ ถ่ายทอดโครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตก …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติข้าราชการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติข้าราชการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามคำรับรอง …

อ่านเพิ่มเติม...