Upcoming Events
Home / Tag Archives: สหกิจศึกษา

Tag Archives: สหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษ …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา …

อ่านเพิ่มเติม...