iROOM : (Version 1.0) ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


กำลังประมวลผล...

รายละเอียดการอัพเดท
สิ่งที่ปรับปรุงระบบจองห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ยังไม่มีรายการการปรับปรุงข้อมูล...
Copyright © 2019 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Version 1.0)
พัฒนาโดย : นายนิรุตต์ บุญคง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 043-020-227 Line ID : nirut.cs อีเมล์ : nirutboonkong@gmail.com
                ระบบนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Internet Explorer 10 , Google Chrome , Firefox, Opera, Safari ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 720 Pixel ขึ้นไป