แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงินค่าบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM


Payment Form
  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลการชำระเงิน
  • ส่วนที่ 2 ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน
*** หมายเหตุ : สำหรับโควตาสมาชิกเครือข่าย คือในวงเงินจำนวน 10,000 บาท (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
AM คือ ตั้งแต่ 00.00-11.59 และ PM คือ ตั้งแต่ 12.00-23.59
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 83.89MB
*** กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข ชนิดไฟล์อัพโหลด (.jpg, .jpeg, .png, .gif เท่านั้น !!!)

เหลือระยะเวลาในการชำระเงินค่าบทความ

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)

*** หมายเหตุ : ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, App หรือฝากโดยตรงผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร