แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงินค่าบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM


ขออภัยระบบยังไม่เปิดให้แจ้งการชำระเงินออนไลน์ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร : 043-020227 มือถือ : 092-6755-694


เหลือระยะเวลาในการชำระเงินค่าบทความ

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)

*** หมายเหตุ : ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, App หรือฝากโดยตรงผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร