ลงทะเบียนร่วมงาน

แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM


ขออภัยระบบปิดทำการลงทะเบียนร่วมงานแล้ว ทั้งนี้สามารถลงทะเทียนร่วมงานเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เหลือระยะเวลาในลงทะเบียนร่วมงาน

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)

*** หมายเหตุ : กรณีมีความประสงค์จะรับคูปองและเอกสาร (เฉพาะนักวิจัยระดับปริญญาตรี)