แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM


ขออภัยระบบยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากปีนี้ปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นแบบออนไลน์ จึงไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร : 043-020227 มือถือ : 092-6755-694

หมดเวลาในลงการทะเบียนร่วมงาน

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)

*** หมายเหตุ : กรณีมีความประสงค์จะรับคูปองและเอกสาร (เฉพาะนักวิจัยระดับปริญญาตรี)