ส่งบทความวิชาการ

ขออภัย!!! ระบบลงทะเบียนส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (NCTIM)

หมดเขตการส่งบทความแล้ว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-721919, 043-020227