เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาคณะ โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของคณะ

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมทางวิชาการระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

Our Services

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาต่อ หากมีความประสงค์หางานหรือสมัครงาน ทางเราได้รวบรวมลิงค์สมัครงาน / หางาน มาให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน

 1. jobbkk.com

  บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

  เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิตเอบีซีดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เว็บไซต์ : https://www.jobbkk.com

 2. jobtopgun.com

  ชื่อบริษัท : บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

  ที่อยู่ : 172/2 ซอยพานิชกุล สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 โทรศัพท์ : 02-853-6999 โทรสาร : 0-2711-1038 เว็บไซต์ : https://www.jobtopgun.com

 3. jobthai.com

  บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด

  ที่อยู่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1402 เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เว็บไซต์ : https://www.jobthai.com

 4. jobsdb.com

  บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

  1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 3 ชั้น 26 ยูนิต 2607-2608 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: +66 2 670 0700 แฟกซ์: +66 2 670 0711 อีเมล: cs@jobsdb.co.th เว็บไซต์ : https://th.jobsdb.com

 5. jobmarket.co.th

  บริษัท จ๊อบ มาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 17 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ 444 ถนน รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-512-3616 ฝ่ายขาย ต่อ #104 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ #105 อีเมล์ info@jobmarket.co.th เว็บไซต์ : https://www.jobmarket.co.th

Contact Info

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 38 โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-227 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

Our Team

Who’s behind the scenes?

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อ.ธเนศ ยืนสุข
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.อภิชาติ เหล็กดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อ.ภาสกร ธนศิระธรรม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
174Web Design Projects
299Video Productions
150Animations
1100Graphic Designs
Testimonials

What They Are Saying