Blog

22 มิถุนายน 2018

ประกาศจัดตั้งสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์จากสภาคณาจารย์ฯ ได้ออกประกาศจัดตั้งสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 13 ก.ค. 61 รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,