ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มีนาคม 2019

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 (ระดับบัณฑิตและนักวิจัยทั่วไป)

ภาคบรรยาย (Oral) Download [50.20 KB] ภาคโปสเตอร์ (Poste [...]
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 มีนาคม 2019

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 (ระดับปริญญาตรี)

ภาคบรรยาย (Oral) Download [61.11 KB] ภาคโปสเตอร์ (Poste [...]
ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผลบทความวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยทั่วไป ครั้งที่ 1 และ 2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

นำเสนอภาคบรรยาย Download [209.53 KB] นำเสนอภาคโปสเตอร์ [...]
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศ!!! เรียนนักวิจัยทุกท่านที่ส่งบทความแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบทความ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ เรียนนักวิจัยทุกท่านที่ส่งบทความแล้วนั้น ให้ดำเน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ธันวาคม 2018

นักวิจัยทุกท่านสามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระค่าลงทะเบียนบทความ (กรณีบทความวิจัยที่เกินจำนวนโควตาของเครือข่าย)

ประชาสัมพันธ์ นักวิจัยทุกท่านสามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต […]

ข่าวประชาสัมพันธ์