หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ณ ขณะนี้กำลังดำเนินการนำบทความวารสารย้อนหลังขึ้นระบบ และในส่วนของการส่งบทความออนไลน์นั้น ผู้พัฒนากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถส่งบทความ