หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดรับสมัครบทความวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครบทความวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) เนื่องจากจำนวนบทความเต็มแล้ว

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ด้วย ผู้ประสานงานวารสารคนเดิม (คุณจักรี ทำมาน) จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดังนั้นหากผู้วิจัย ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 043-721919

ปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ขอปิดรับบทความ ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับ 1

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย ส่งบทความทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/

เปิดรับสมัครบทความในวารสารใหม่ของคณะ

เรียน ผู้วิจัย ทุกท่าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ISSN 2586-9957ซึ่งเป็นวารสารอีก 1 ฉบับของคณะที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 โดยเปิดรับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 083-6778589 คุณจักรี ทำมาน

ลิ้งเว็บไซต์วารสารครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี​

ปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ขอปิดรับบทความ ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

 

แจ้งการประสานงานส่งบทความ

เรียน ผู้วิจัย ทุกท่าน

เนื่องจากผู้ดูแลประสานงานบทความได้ลาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2561 หากท่านใดที่ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สามารถติดต่อสอบถาม หรือประสานงานส่งบทความได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-721919

ขออภัยในความไม่สะดวก

เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย ส่งบทความทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/

ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว

 

 

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวักตรรม เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561

ติดต่อส่งบทความ

คุณจักรี ทำมาน

โทร 083-6778589

E-mail: leoit@rmu.ac.th